skip to Main Content

News

  • Những bài học sẽ giúp các bạn từng bước nắm vững các kỹ năng xăm hình như: Tribal, Celtic, Mauri…đến hình chân dung, 3D…Sau khóa học, Tattoo Mr. Bo sẵn sàng nhận các học viên xuất sắc muốn hợp tác làm việc tại Tattoo Mr. Bo.

  • Back To Top
    Search