1
Bạn cần hỗ trợ?

Cuộc chiến bảo tồn nghệ thuật xăm mình ở Nhật Bản

Những nghệ nhân xăm mình ở Nhật đang nỗ lực đòi quyền tự do cho loại hình nghệ thuật lâu đời của Nhật Bản dù bị cấm hoặc được coi là biểu hiện mối liên kết với xã hội đen. Ở Nhật, xăm mình lâu nay có mối liên kết với thế giới ngầm hay […]... xem thêm